Οι σπουδαστές του μοντέρνου τμήματος του ωδείου ενθαρρύνονται εξαρχής να συνεργαστούν με άλλους σπουδαστές – μουσικούς και να παρουσιάσουν από κοινού τις δεξιότητές τους, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις του ωδείου ως μέλη της μοντέρνας ορχήστρας.

Απώτερος στόχος είναι η γενικότερη ενθάρρυνση του σπουδαστή, αλλά και η εξομοίωση των πραγματικών συνθηκών σε περιβάλλοντα μουσικών συνεργασιών.

Επίσης, ο σχηματισμός μοντέρνας ορχήστρας επιφέρει οφέλη σε κάθε σπουδαστή που επιθυμεί να αναπτύξει ικανότητες συνεργασίας και να αποκτήσει την εμπειρία που απαιτείται ως εν δυνάμει επαγγελματίας μουσικός.